درباره ما

درباره ما


    باشگاه مشتریان داتیس خودرو در راستای سیاستهای مشتری مداری شرکت در سال ۱۳۹۶ شروع به کار کرده است،عضویت در این باشگاه برای کلیه افراد آزاد و براساس آن از حداقل مزایا نظیر استفاده از پایگاه اطلاعات فروش و امثال آن برخوردار خواهند شد ؛ بهره مندی از امتیازات دیگر نظیر تخفیف ها ،به کسب امتیاز در بخش هایی که اعلام خواهد شد ، بستگی دارد.